ผลิตภัณฑ์ฟางข้าวสาลี


ผลิตภัณฑ์คุณภาพ จากกาคัดสรรของผู้ผลิต ที่เล็งเห็นถึงการแปรรูปของวัสดุจากธรรมชาติ จึงได้ Eco Product ที่ดูดี น่าใช้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนได้รับการยอมรับจากทุกครัวเรือนทั้งในยุโรป และเอเชีย เหมาะสมอย่างยิ่งในการใช้สอยในครัวเรือน และเป็นของขวัญสำหรับคนที่คุณรัก

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

 - วัสดุจาก Food safety PP +เปลือกและฟางข้าวสาลีปลอดสารพิษ
 - ใช้ได้ในอุณหภูมิ -20องศาเซลเซียส จนถึง 120 องศาเซลเซียส
 - สามารถใช้กับไมโครเวฟได้
 - เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้รวดเร็ว หากกลบฝังในดิน 3 ปี ในขณะที่พลาสติกทั่วไปจะใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 400 ปี
 
 
 
 
 
 

กรุณากรอกข้อความ...

กรุณากรอกข้อความ...

กรุณากรอกข้อความ...